Буусын һургаал

Буусын һургаал

Буряад-монгол буусамнай буурал эртын сагhаа буурашагүй хүсэтэй, хүндэтэйл даа. Ажабайдалай эхин хэшээлнүүдые эндэhээл абажа, болбосоролой, буян хэшэгэй үүдэ нээжэ, үнэн баатарлиг, үзэмжэ хатан шарайгаа шарайлан ябадаг заншалнай залирхагүйл хэзээдэшье. Уран зохеолшо рассказууд соогоо, баримтата, публицис найруулганууд соогоо энэ бодолоо баталан гэршэлнэ.

Год выпуска: 2018
ISBN: 978-5-91121-232-2
Издатель: НоваПринт
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры?